Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Trưởng
Mã số thuế:

0315856002

Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Sản Xuất Thuận Ý Thiên
Mã số thuế:

0315853386

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đông Hải Sg
Mã số thuế:

0315854414

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-08-2019

Công Ty TNHH 1909 Studio
Mã số thuế:

0315852255

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty Cổ Phần One World Peace
Mã số thuế:

0315830068

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-08-2019

Công Ty TNHH Meraki Inguz
Mã số thuế:

0315830942

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-08-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Sbm Việt Nam
Mã số thuế:

0315819515

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH Key
Mã số thuế:

0315816384

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Vinh Thăng
Mã số thuế:

0315812076

Địa chỉ: Tầng 14, Toà nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Thực Phẩm Banana
Mã số thuế:

0315808545

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty Cổ Phần Lucky Capital
Mã số thuế:

0315794490

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Best Cars
Mã số thuế:

0315796868

Địa chỉ: Số 359 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 359 Nguyen Dinh Chieu, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê xe có động cơ (Motor vehicle lease)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Alala Việt Nam
Mã số thuế:

0315796635

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Bangkok Beauty
Mã số thuế:

0315795021

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Quảng Cáo Mỹ Phúc
Mã số thuế:

0315795582

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH 3n Việt Nam
Mã số thuế:

0315782897

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp