Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Be Pro
Mã số thuế:

0315953172

Địa chỉ: 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 402 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Thái Bình Dương
Mã số thuế:

0315951390

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Ji Cheng
Mã số thuế:

0315953581

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Nam Hà
Mã số thuế:

0315959181

Địa chỉ: 25/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/6 Nguyen Dinh Chieu, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Thanh Lan
Mã số thuế:

0315952595

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, No 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phd Group
Mã số thuế:

0315954546

Địa chỉ: 110 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110 Nguyen Thuong Hien, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thúy Vân
Mã số thuế:

0315938456

Địa chỉ: Số 359 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 359 Nguyen Dinh Chieu, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Định Hướng Vàng
Mã số thuế:

0315951150

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Pan Hr
Mã số thuế:

0315947605

Địa chỉ: Lầu 6, Số 383 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 6, No 383 Vo Van Tan, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Đất Minh
Mã số thuế:

0315947115

Địa chỉ: 382/17-19 Tầng 3, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 382/17-19 Tang 3, Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of carpets, bed mattresses, blankets, mosquito nets, curtains, walls and floor covering materials in specialized stores )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lộc Hải
Mã số thuế:

0315939989

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, No 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Unicorn Solution
Mã số thuế:

0315940060

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Finez
Mã số thuế:

0315933553

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Bravohr
Mã số thuế:

0315933842

Địa chỉ: Tầng 9, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Thần Phong
Mã số thuế:

0315930947

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp