Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Biểu Diễn Nghệ Thuật Giáo Dục Và Năng Khiếu H-việt

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: Số 12 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 12, Vuon Chuoi Street, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục văn hoá nghệ thuật (Culture and art education)

Mã số thuế 0315785224
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Huỳnh Anh Huy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Biểu Diễn Nghệ Thuật Giáo Dục Và Năng Khiếu H-việt

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính