Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 4- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mai Clothing
Mã số thuế:

0315761223

Địa chỉ: 5 Đường số 3, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5, Street No 3, Cu Xa Do Thanh, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Atlantic Container Line Việt Nam
Mã số thuế:

0315752691

Địa chỉ: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 506 Nguyen Dinh Chieu, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-06-2019

Công Ty TNHH Máy Lạnh 24h
Mã số thuế:

0315733850

Địa chỉ: 89/1 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 89/1 Vuon Chuoi, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Sài Gòn Mac
Mã số thuế:

0315733177

Địa chỉ: 111 Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 111, Street No 1, Cu Xa Do Thanh, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty TNHH Phúc An Điền
Mã số thuế:

0315730539

Địa chỉ: 69A Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 69a Vuon Chuoi, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Toan Ánh
Mã số thuế:

0315723700

Địa chỉ: Tầng 15 Robot Tower, 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15th Floor Robot Tower, 308-308C Dien Bien Phu, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Phú An
Mã số thuế:

0315593378

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Acm Building, 96 Cao Thang, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty TNHH Hcmc Media
Mã số thuế:

0315557080

Địa chỉ: 404/48 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 404/48 Nguyen Dinh Chieu, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THỜI TRANG
Mã số thuế:

0315489842

Địa chỉ: L4.2, Lầu 4, Tòa Nhà Văn Phòng ACM, số 96 Cao Thắng, Phường 04 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: L4.2, Lau 4, Van Phong Acm Building, No 96 Cao Thang, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH HEMERA PICTURES
Mã số thuế:

0315489338

Địa chỉ: Số 154 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 04 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 154 Nguyen Thuong Hien, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Okinawa Industry Technology
Mã số thuế:

0315478093

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACM, số 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Acm Building, No 96 Cao Thang, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN STRIPE SAIGON
Mã số thuế:

0315472503

Địa chỉ: L4.2, Lầu 4, Tòa Nhà Văn Phòng ACM, Số 96 Cao Thắng, Phường 04 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: L4.2, Lau 4, Van Phong Acm Building, No 96 Cao Thang, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DU LỊCH MÂY HẠC
Mã số thuế:

0315465390

Địa chỉ: 22/10 Nguyễn Hiền, Phường 04 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 22/10 Nguyen Hien, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH TOP CLUB
Mã số thuế:

0315443830

Địa chỉ: 390/10 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 390/10 Nguyen Dinh Chieu, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/12/2018

CÔNG TY TNHH POWERLION
Mã số thuế:

0315438799

Địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 7, Phuong Long Building, 506 Nguyen Dinh Chieu, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp