Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận 3- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HÙNG KHÁNH
Mã số thuế:

0316400861

Địa chỉ: 16/49 Nguyễn Thiện Thuật , Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/49 Nguyen Thien Thuat, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/07/2020

Công Ty TNHH Beat Switch
Mã số thuế:

0316372798

Địa chỉ: 491/14/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 491/14/6 Nguyen Dinh Chieu, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Music recording and publishing)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-07-2020

Công Ty TNHH Cityhouse Management
Mã số thuế:

0316355087

Địa chỉ: 485B Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 485B Nguyen Dinh Chieu, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-06-2020

Công Ty TNHH Maybrows Beauty & Academy
Mã số thuế:

0316348435

Địa chỉ: 16/41/19 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/41/19 Nguyen Thien Thuat, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ESTABLISHMENT
Mã số thuế:

0316342088

Địa chỉ: 595/61 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 595/61 Nguyen Dinh Chieu, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/06/2020

Công Ty TNHH Medizen
Mã số thuế:

0316333083

Địa chỉ: 575/86 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 575/86 Nguyen Dinh Chieu, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-06-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ACL VIỆT-ÚC
Mã số thuế:

0316325759

Địa chỉ: 543/27 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 543/27 Nguyen Dinh Chieu, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh (Boiling, refining and distilling various types of strong liquor)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/06/2020

CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG LỘC PHÁT
Mã số thuế:

0316285714

Địa chỉ: 16/1A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/1a Nguyen Thien Thuat, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng (Payment-clearance assistant, credit assistant services)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/05/2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI B.I.G
Mã số thuế:

0316252959

Địa chỉ: Số 16/55/17 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 16/55/17 Nguyen Thien Thuat, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/05/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Vỏ Xe Hồng Loan
Mã số thuế:

0316243915

 Điện thoại:

0908355615

Địa chỉ: 635/7 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 635/7 Nguyen Dinh Chieu, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-04-2020

Công Ty TNHH Tmdv Blue Spa
Mã số thuế:

0316199575

Địa chỉ: Số 543/7 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 543/7, Nguyen Dinh Chieu Street, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp