Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Orins

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: 19 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 0315629218
Tên v.tắt/giao dịch Orins Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Ngọc Tây Phương

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Orins

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính