Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Gippro Vietnam
Mã số thuế:

0315685597

Địa chỉ: 262/12 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 262/12 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2019

Công Ty TNHH Orins
Mã số thuế:

0315629218

Địa chỉ: 19 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Phú Đông Châu
Mã số thuế:

0315589773

Địa chỉ: 392A Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 392a Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Transform Gym
Mã số thuế:

0315567787

Địa chỉ: 386/69E Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 386/69e Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tmt Land
Mã số thuế:

0315506537

Địa chỉ: Số 262/12 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 262/12 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-01-2019

CÔNG TY TNHH M - BEAUTY
Mã số thuế:

0315486697

Địa chỉ: 80/37A Trần Quang Diệu, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 80/37a Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC PI.ARCHITECTS
Mã số thuế:

0315481667

Địa chỉ: 448/3 Lê Văn Sỹ, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 448/3 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MANGALA
Mã số thuế:

0315456967

Địa chỉ: 108/69C Trần Quang Diệu, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 108/69C Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI THẢO PHƯƠNG
Mã số thuế:

0315399148

Địa chỉ: 264I Lê Văn Sỹ, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 264i Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH KD DV BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

0315359917

Địa chỉ: 108/52A Trần Quang Diệu, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 108/52a Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TK-STEEL
Mã số thuế:

0315355158

Địa chỉ: 220/93 Lê Văn Sỹ, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 220/93 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp