Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 3- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG LONG
Mã số thuế:

0316572589

Địa chỉ: 448/19B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 448/19B Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/11/2020

CÔNG TY TNHH DRM CREATIVE
Mã số thuế:

0316564267

Địa chỉ: Số 308 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 308 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/10/2020

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG BÌNH TRIỆU
Mã số thuế:

0316526670

Địa chỉ: 262/53A Lê Văn Sỹ, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 262/53a Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/10/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GKC
Mã số thuế:

0316505416

Địa chỉ: Tầng 2, 25 Trần Quang Diệu, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, 25 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY TNHH STUDIO KITCHEN
Mã số thuế:

0316489612

Địa chỉ: 18/52/31A Trần Quang Diệu, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 18/52/31a Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MORRA
Mã số thuế:

0316481229

Địa chỉ: 422C Lê Văn Sỹ, Phường 14 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 422C Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/09/2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Kinh Doanh Tổng Hợp Lê Thành
Mã số thuế:

0316476959

Địa chỉ: 386/69a Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 386/69a Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-09-2020

Công Ty TNHH Tây Kim Khôi
Mã số thuế:

0316449842

Địa chỉ: 220/139B2 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 220/139B2 Le Van Sy, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2020

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Hoa Việt
Mã số thuế:

0316448567

Địa chỉ: 834 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 834 Truong Sa, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2020

Công Ty TNHH Legaxi
Mã số thuế:

0316449296

Địa chỉ: 836 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 836 Truong Sa, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-08-2020

Công Ty TNHH Flower Of Life
Mã số thuế:

0316430383

Địa chỉ: 108/24 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 108/24 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp