Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Goldwaves Production

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: 95 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 95 Tran Quang Dieu, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động nhiếp ảnh (Photography practice)

Mã số thuế 0315942276
Tên v.tắt/giao dịch Goldwaves Production Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Thu Thủy

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Goldwaves Production

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính