Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Kai Sea
Mã số thuế:

0315895756

Địa chỉ: Số 315/3A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 315/3a Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tâm Thiện
Mã số thuế:

0315803875

Địa chỉ: 359/1/29 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 359/1/29 Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bất Động Sản 3d
Mã số thuế:

0315632443

Địa chỉ: 49 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49 Tran Quang Dieu, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Đào Tạo Mca
Mã số thuế:

0315444802

Địa chỉ: 339/36C Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 339/36C Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-12-2018

Công Ty TNHH Suong Tran
Mã số thuế:

0315438975

Địa chỉ: 297/22 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 297/22 Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-12-2018

Công Ty TNHH Hers Beauty
Mã số thuế:

0315343868

Địa chỉ: 359/1/29C Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 359/1/29C Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2018

CÔNG TY TNHH MONA MAKEUP
Mã số thuế:

0315336250

Địa chỉ: 339/52 Lê Văn Sỹ, Phường 13 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 339/52 Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/10/2018

Công Ty TNHH Chăm Sóc Cat & Dog
Mã số thuế:

0315249343

Địa chỉ: 331 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 331 Le Van Si, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-08-2018

CÔNG TY TNHH COPAR
Mã số thuế:

0315230409

Địa chỉ: 359/1/27B Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 359/1/27B Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/08/2018

CÔNG TY TNHH LAI FAT KEE
Mã số thuế:

0315230007

Địa chỉ: 932E Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 932e Truong Sa, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/08/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp