Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 13- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 4t Family
Mã số thuế:

0316160440

Địa chỉ: 31/10/14 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31/10/14 Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-02-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Cương Thép
Mã số thuế:

0316088681

Địa chỉ: 16/10 TRẦN QUANG DIỆU, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/10 Tran Quang Dieu, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2020

Công Ty TNHH The White Egg
Mã số thuế:

0316078267

Địa chỉ: 95A Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 95a Tran Quang Dieu, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Nhỏ Beauty Spa
Mã số thuế:

0316053230

Địa chỉ: 351/58A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 351/58a Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Lehair Việt Nam
Mã số thuế:

0316014055

Địa chỉ: 331 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 331 Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Pinclaw
Mã số thuế:

0315965724

Địa chỉ: 339/25A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 339/25a Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty Cổ Phần Kai Sea
Mã số thuế:

0315895756

Địa chỉ: Số 315/3A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 315/3a Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp