Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tâm Tấn
Mã số thuế:

0315961776

Địa chỉ: 254 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 254 Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Dv Tm Hạ Đăng
Mã số thuế:

0315934003

Địa chỉ: 205, Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 205, Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Caden
Mã số thuế:

0315947122

Địa chỉ: 648/109 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 648/109 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty Cổ Phần Farm To Home Organics
Mã số thuế:

0315940462

Địa chỉ: 658/29 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 658/29, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Kimbap Titi
Mã số thuế:

0315924809

Địa chỉ: 947A Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 947a Hoang Sa, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-09-2019

Công Ty TNHH Angel Trading
Mã số thuế:

0315904922

Địa chỉ: 219/20 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 219/20 Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH Phi Hoàng Pro
Mã số thuế:

0315880728

Địa chỉ: số 205 Đường Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 205, Tran Van Dang Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bibi
Mã số thuế:

0315898813

Địa chỉ: 103/5 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 103/5 Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Ms Worldwide
Mã số thuế:

0315899599

Địa chỉ: 612 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 612 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH H&a Service
Mã số thuế:

0315887473

Địa chỉ: 656/40 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 656/40 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Vfs
Mã số thuế:

0315679184

Địa chỉ: 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 538 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi (Call centre services)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Gỗ Hà Nguyễn
Mã số thuế:

0315619481

Địa chỉ: 436/41/6 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 436/41/6 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2019

Công Ty TNHH Btop Property
Mã số thuế:

0315551931

Địa chỉ: 480/31 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 480/31 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử Hoàng Quân
Mã số thuế:

0315515161

Địa chỉ: 444/6 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 444/6, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Comtra
Mã số thuế:

0315490982

Địa chỉ: 658/21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 658/21 Cach Mang Thang Tam, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Producing computers and peripheral devices of computers)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp