Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Comtra
Mã số thuế:

0315490982

Địa chỉ: 658/21 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 658/21 Cach Mang Thang Tam, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Producing computers and peripheral devices of computers)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

Công Ty TNHH Playfun
Mã số thuế:

0315478625

Địa chỉ: Số 658/69 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 658/69 Cach Mang Thang Tam, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-01-2019

Công Ty TNHH Kind World
Mã số thuế:

0315406758

Địa chỉ: 159/37 Trần Văn Đang , Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 159/37 Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2018

CÔNG TY TNHH TRADIUM GROUP
Mã số thuế:

0315401728

Địa chỉ: Lầu 9, 444A - 446 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lau 9, 444a - 446 Cach Mang Thang Tam, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/11/2018

Công Ty TNHH Famy
Mã số thuế:

0315378130

Địa chỉ: 195/21 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 195/21 Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2018

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TKO
Mã số thuế:

0315377183

Địa chỉ: 658/16 (Tầng Trệt) Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 658/16 (Tang Tret) Cach Mang Thang Tam, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH VNAIR TICKET
Mã số thuế:

0315352213

Địa chỉ: 520 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 520 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG LOC GROUP
Mã số thuế:

0315338441

Địa chỉ: 430/52, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 430/52, Cach Mang Thang Tam Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/10/2018

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH PGL
Mã số thuế:

0315300180

Địa chỉ: 648/9 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 648/9 Cach Mang Thang Tam, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp