Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Itax Việt Nam
Mã số thuế:

0316120906

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan (Data processing, hosting and related activities)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Việc Làm Tài Chính
Mã số thuế:

0316122357

Địa chỉ: Lầu 9, Tòa Nhà Giầy Việt, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 9, Giay Viet Building, 180-182 Ly Chinh Thang, Ward 09, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Tý Phước
Mã số thuế:

0316120127

Địa chỉ: 134A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 134a Nguyen Dinh Chieu, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH L&p Consulting
Mã số thuế:

0316098295

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Derma Plus
Mã số thuế:

0316118551

Địa chỉ: 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 186a Nam Ky Khoi Nghia, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Lộc Tài
Mã số thuế:

0316117861

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mssa
Mã số thuế:

0316116579

Địa chỉ: 382/17-19 Tầng 3, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 382/17-19 Tang 3, Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Việt Talent Smart
Mã số thuế:

0316115825

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Sài Gòn Star Plus
Mã số thuế:

0316119844

Địa chỉ: 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 40 Ba, Huyen Thanh Quan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Kế Toán Thuế 24h
Mã số thuế:

0316119273

Địa chỉ: 235/81/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 235/81/9 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty Cổ Phần Tvh30
Mã số thuế:

0316112870

Địa chỉ: 30 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30 Nguyen Phuc Nguyen, Ward 09, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Minh Quang
Mã số thuế:

0316113641

Địa chỉ: 43B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43B Ky Dong, Ward 09, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp