Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

0316660891

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT KẾ CẢNH QUAN XANH
Mã số thuế:

0316666558

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty Cổ Phần Maison Sài Gòn
Mã số thuế:

0316663677

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, Acm Building, 96 Cao Thang, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Kiss Of Life
Mã số thuế:

0316667223

Địa chỉ: Tầng 5, IDC Building, 163 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, Idc Building, 163 Hai Ba Trung, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty Cổ Phần Topenmart
Mã số thuế:

0316666357

Địa chỉ: Số 18A Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18a Ky Dong, Ward 09, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH TRẦM HƯƠNG MINH LÂM
Mã số thuế:

0316656969

Địa chỉ: 04 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 04 Nguyen Thuong Hien, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

CÔNG TY TNHH MOONIO
Mã số thuế:

0316659800

Địa chỉ: 18/32 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/32 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (Producing computers and peripheral devices of computers)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

Công Ty TNHH Sugashop
Mã số thuế:

0316658564

Địa chỉ: Lầu 7, Số 11Bis, Đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 7, No 11bis, Nguyen Gia Thieu Street, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty Cổ Phần Topeninvestment
Mã số thuế:

0316665378

Địa chỉ: Số 18A Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 18a Ky Dong, Ward 09, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NIO CORP
Mã số thuế:

0316660676

Địa chỉ: Tầng 9, Toà Nhà Bảo Minh Tower, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 9th Floor, Bao Minh Tower Building, 217 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/12/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp