Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Kass Vietnam Ip Services
Mã số thuế:

0316196768

Địa chỉ: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan , Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, 53-55 Ba, Huyen Thanh Quan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty TNHH Sài Gòn Avenue
Mã số thuế:

0316194665

Địa chỉ: 115 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 115 Pasteur, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2020

Công Ty Cổ Phần Todoor
Mã số thuế:

0316185597

Địa chỉ: 43Đ Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43D Ky Dong, Ward 09, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Knq Media
Mã số thuế:

0316187869

Địa chỉ: 16/41/73 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/41/73 Nguyen Thien Thuat, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Kangnam Korea
Mã số thuế:

0316188534

Địa chỉ: 194 Võ Thị Sáu, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 194 Vo Thi Sau, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phúc Lam Viên
Mã số thuế:

0316190325

Địa chỉ: 61 Trần Quốc Thảo, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 61 Tran Quoc Thao, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty Cổ Phần Ant Group
Mã số thuế:

0316169997

Địa chỉ: P102, Tầng 1 - 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: P102, 1st Floor - 160 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Medicatex
Mã số thuế:

0316183906

Địa chỉ: 199/16 Cách Mạng Tháng 8 , Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 199/16 Cach Mang Thang 8, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dự Án Toàn Cầu Sasan
Mã số thuế:

0316189873

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hùng Vy
Mã số thuế:

0316189129

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Haravip
Mã số thuế:

0316184924

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Dầu Nhớt Trường Thành
Mã số thuế:

0316190156

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty Cổ Phần Shv Group
Mã số thuế:

0316190406

Địa chỉ: 34 Huỳnh Tịnh Của, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 34 Huynh Tinh Cua, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Himalotus
Mã số thuế:

0316185318

Địa chỉ: 256 Pasteur, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 256 Pasteur, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Logicom
Mã số thuế:

0316183462

Địa chỉ: 134/109/39A Lý Chính Thắng, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 134/109/39a Ly Chinh Thang, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty Cổ Phần Vnsc
Mã số thuế:

0316185371

Địa chỉ: 61 Hồ Xuân Hương, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 61 Ho Xuan Huong, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Medical Trading Leader
Mã số thuế:

0316179949

Địa chỉ: 448 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 448 Vo Van Tan, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp