Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phước Khang Nam
Mã số thuế:

0316062919

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Crespi Việt Nam
Mã số thuế:

0316063750

Địa chỉ: Tầng 1, Số 53 - 55 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 53 - 55 Ba, Huyen Thanh Quan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Sakura Management
Mã số thuế:

0316060615

Địa chỉ: Số 17 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17 Vo Van Tan, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Dk
Mã số thuế:

0316062059

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Win Home, số 284 A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, Win Home Building, No 284 A Nam Ky Khoi Nghia, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty Cổ Phần A Clean Việt Nam
Mã số thuế:

0316062725

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, An Phu Plaza Building, 117-119 Ly Chinh Thang, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Định Cư Rvs
Mã số thuế:

0316061707

Địa chỉ: 361 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 361 Nguyen Dinh Chieu, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty Cổ Phần Echo Hill
Mã số thuế:

0316063334

Địa chỉ: 383 Võ Văn Tần, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 383 Vo Van Tan, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Abba Việt Nam
Mã số thuế:

0316060478

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH D&a Plc
Mã số thuế:

0316057193

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Saphire
Mã số thuế:

0316063165

Địa chỉ: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29 Nguyen Van Mai, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Moon Gift
Mã số thuế:

0316062210

Địa chỉ: 462/14 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 462/14 Cach Mang Thang 8, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đóng gói (Packing services)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Okiva E-commerce
Mã số thuế:

0316058077

Địa chỉ: Lầu 8A, 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 8a, 454 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ New Life Style Nls
Mã số thuế:

0316059465

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Kofu Việt Nam
Mã số thuế:

0316060855

Địa chỉ: Tầng 14, Toà nhà HM Town, Số 412 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, No 412, Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Modoro Mobile
Mã số thuế:

0316058285

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp