Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Demeter International
Mã số thuế:

0315946513

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Thiên Sơn, Số 5, Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, Thien Son Building, No 5, Nguyen Gia Thieu, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty TNHH Pmt Mỹ An
Mã số thuế:

0315955606

Địa chỉ: 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 100 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Shibuya Town
Mã số thuế:

0315956487

Địa chỉ: 586 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 586 Nguyen Dinh Chieu, Ward 04, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Nam Hà
Mã số thuế:

0315959181

Địa chỉ: 25/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25/6 Nguyen Dinh Chieu, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Thanh Lan
Mã số thuế:

0315952595

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14th Floor, HM Town Building, No 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Eco B&m
Mã số thuế:

0315956631

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Gia Thiều, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9 Nguyen Gia Thieu, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2019

Công Ty TNHH Quản Lý Và Đầu Tư Trường Giang
Mã số thuế:

0315957138

Địa chỉ: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30 Nguyen Thi Dieu, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Mây Á Decor
Mã số thuế:

0315951961

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, An Phu Plaza Building, 117-119 Ly Chinh Thang, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phd Group
Mã số thuế:

0315954546

Địa chỉ: 110 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110 Nguyen Thuong Hien, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Dv Tm Hạ Đăng
Mã số thuế:

0315934003

Địa chỉ: 205, Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 205, Tran Van Dang, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 11, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Thời Trang Giang Hà
Mã số thuế:

0315960317

Địa chỉ: 692 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 692 Nguyen Dinh Chieu, Ward 03, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp