Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 3- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BÁCH QUANG
Mã số thuế:

0316542224

Địa chỉ: Tầng 12B, Toà Nhà Cienco 4 - Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 12B Floor, Cienco 4 - So 180 Nguyen Thi Minh Khai Building, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHAN DŨNG
Mã số thuế:

0316540724

Địa chỉ: Tầng 3, 382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, 382/17-19 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 05, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHỊP CẦU
Mã số thuế:

0316539623

Địa chỉ: 73 Võ Thị Sáu, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 73 Vo Thi Sau, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH DTS TELECOM
Mã số thuế:

0316540932

Địa chỉ: 287B Điện Biên Phủ, Phường 07 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 287B Dien Bien Phu, Ward 07, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động viễn thông khác (Other telecommunication)

Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH WE ARCHITECTS & PARTNERS
Mã số thuế:

0316536326

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa Nhà Cao Thắng Mall, Số 19 Cao thắng, Phường 02 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, Cao Thang Mall Building, No 19 Cao Thang, Ward 02, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN BRAINGROUP
Mã số thuế:

0316538242

 Điện thoại:

0909363363

Địa chỉ: Số 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 596 Nguyen Dinh Chieu, Ward 03, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GT GLOBAL
Mã số thuế:

0316537489

Địa chỉ: Tầng 10, Số 180, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, No 180, Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 06, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/10/2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BIGPHAR
Mã số thuế:

0316537591

Địa chỉ: 51/1 Trần Quốc Toản, Phường 08 , Quận 3 , TP Hồ Chí Minh
Address: 51/1 Tran Quoc Toan, Ward 08, District 3, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Processing milk and milk products)

Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/10/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp