Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận 2- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SOGA NEPTUNE
Mã số thuế:

0316416149

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2020

CÔNG TY TNHH SOGA SATURN
Mã số thuế:

0316416156

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2020

CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL DOCTORS GROUP
Mã số thuế:

0316415850

Địa chỉ: Số 37 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 37 Ngo Quang Huy, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30/07/2020

Công Ty TNHH Soga Io
Mã số thuế:

0316418636

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-08-2020

Công Ty Cổ Phần Galaxy Education
Mã số thuế:

0316418562

Địa chỉ: Tòa nhà Galleria Metro 6 - 59C Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Galleria Metro 6 - 59C Xa Lo Ha Noi Building, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2020

CÔNG TY TNHH MADISON GROVE
Mã số thuế:

0316416082

Địa chỉ: Lầu 4 Số 41 Đường số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 4 So 41, Street No 41, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2020

Công Ty TNHH Soga Ganymede
Mã số thuế:

0316416212

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Carme
Mã số thuế:

0316415392

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Valetudo
Mã số thuế:

0316415385

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Europa
Mã số thuế:

0316415378

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Amalthea
Mã số thuế:

0316414688

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Callisto
Mã số thuế:

0316414670

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Pluto
Mã số thuế:

0316414656

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Triton
Mã số thuế:

0316414631

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Soga Uranus
Mã số thuế:

0316414649

Địa chỉ: 112/11 - 112/13 Khu biệt thự Kim Sơn, Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/11 - 112/13 Khu, Kim Son Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Fourdigit Việt Nam
Mã số thuế:

0316413148

Địa chỉ: Số 4 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4 Dang Huu Pho, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp