Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Eastern Sun Capitalgroup
Mã số thuế:

0315666643

Địa chỉ: 146C10 Khu biệt thự Thảo Điền 1, dường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146C10 Khu, Thao Dien 1 Villa, Duong Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Tlgroup
Mã số thuế:

0315669274

Địa chỉ: 146C10 Khu biệt thự Thảo Điền 1, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146C10 Khu, Thao Dien 1 Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2019

Công Ty TNHH Cuvly
Mã số thuế:

0315681680

Địa chỉ: 77A Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77a, Song Hanh Xa Lo Ha Noi Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xnk Phú An
Mã số thuế:

0315676391

Địa chỉ: SỐ 47/1B Đường 59 Khu phố 5, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 47/1B, Street 59, Quarter 5, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Vina Oscar Hotel Việt Nam
Mã số thuế:

0315662952

Địa chỉ: 146E7 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146e7 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-05-2019

Công Ty TNHH The C Group
Mã số thuế:

0315651051

Địa chỉ: 20 Đường số 62, khu phố 6, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 20, Street No 62, Quarter 6, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Tagline
Mã số thuế:

0315628951

Địa chỉ: số 10, đường 49B, khu phố 04, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10, 49B Street, Quarter 04, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Reading Habit
Mã số thuế:

0315633119

Địa chỉ: 27 Nguyễn Bá Huân, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27 Nguyen Ba Huan, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác (Lease of other personal and household tools)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-04-2019

Công Ty TNHH Halla E&m
Mã số thuế:

0315564377

Địa chỉ: 49D1 Đường Song Hàng Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49 D1, Song Hang Xa Lo Ha Noi Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Publishing of movies, video movies and TV programs)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH B9 Beverages
Mã số thuế:

0315554555

Địa chỉ: Tòa nhà The Hive Sài Gòn, 94 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: The Hive Sai Gon Building, 94, Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Nhà Tui Decor
Mã số thuế:

0315550102

Địa chỉ: 21 Đường 62, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21, Street 62, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp