Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tm Dv Vegastory
Mã số thuế:

0315852449

Địa chỉ: 16 Trúc Đường, khu phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16 Truc Duong, Quarter 3, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-08-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn An Long Alg
Mã số thuế:

0315852223

Địa chỉ: 12 Trúc Đường, Khu Phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12 Truc Duong, Quarter 3, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-08-2019

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Lâm Đồng
Mã số thuế:

0315811227

Địa chỉ: 34 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 34 Ngo Quang Huy, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-07-2019

Công Ty TNHH Bread & Better
Mã số thuế:

0315792447

Địa chỉ: 14E31 Thảo Điền, Khu phố 2, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 14e31 Thao Dien, Quarter 2, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Eco Forest
Mã số thuế:

0315762964

Địa chỉ: 105 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105 Quoc Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-07-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Dh Homeland
Mã số thuế:

0315762347

Địa chỉ: 26 đường số 2, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26, Street No 2, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2019

Công Ty TNHH Domino One
Mã số thuế:

0315761128

Địa chỉ: Tầng 1, Số 29 đường Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 29, Nguyen Ba Lan Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ La Rosa
Mã số thuế:

0315738175

Địa chỉ: Số 74-76-78 Đường 66, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 74-76-78, Street 66, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Bam Việt Nam
Mã số thuế:

0315733787

Địa chỉ: 8/19 đường số 49B, khu phố 4, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8/19, 49B Street, Quarter 4, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Eastern Sun Capitalgroup
Mã số thuế:

0315666643

Địa chỉ: 146C10 Khu biệt thự Thảo Điền 1, dường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146C10 Khu, Thao Dien 1 Villa, Duong Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Tlgroup
Mã số thuế:

0315669274

Địa chỉ: 146C10 Khu biệt thự Thảo Điền 1, đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146C10 Khu, Thao Dien 1 Villa, Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2019

Công Ty TNHH Cuvly
Mã số thuế:

0315681680

Địa chỉ: 77A Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 77a, Song Hanh Xa Lo Ha Noi Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xnk Phú An
Mã số thuế:

0315676391

Địa chỉ: SỐ 47/1B Đường 59 Khu phố 5, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 47/1B, Street 59, Quarter 5, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp