Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thảo Điền- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Halla E&m
Mã số thuế:

0315564377

Địa chỉ: 49D1 Đường Song Hàng Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49 D1, Song Hang Xa Lo Ha Noi Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Publishing of movies, video movies and TV programs)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH B9 Beverages
Mã số thuế:

0315554555

Địa chỉ: Tòa nhà The Hive Sài Gòn, 94 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: The Hive Sai Gon Building, 94, Xuan Thuy Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty TNHH Nhà Tui Decor
Mã số thuế:

0315550102

Địa chỉ: 21 Đường 62, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21, Street 62, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Thí Nghiệm Nha Khoa Tốt
Mã số thuế:

0315545529

Địa chỉ: 204B/6/13/3 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 204B/6/13/3 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Mtl Bar
Mã số thuế:

0315542158

Địa chỉ: 215B2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 215B2 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty Cổ Phần Ti-en Việt Nam
Mã số thuế:

0315533386

Địa chỉ: 12/2 Đường 47, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12/2, Street 47, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty TNHH Laugh Out Loud
Mã số thuế:

0315510131

Địa chỉ: số 10, đường 49B, khu phố 04, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10, 49B Street, Quarter 04, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIM HOUSE
Mã số thuế:

0315478706

Địa chỉ: Số 8 Đường số 66, Phường Thảo Điền , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street No 66, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH CHU THANH TST 38
Mã số thuế:

0315488623

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 6 Nguyen Dang Giai, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp