Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Residence
Mã số thuế:

0315600441

Địa chỉ: 998 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 998 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Xuân Việt
Mã số thuế:

0315586356

Địa chỉ: Số 980A Nguyễn Thị Định, Khu Phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 980a Nguyen Thi Dinh, Quarter 3, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Đất Vui Group
Mã số thuế:

0315563711

Địa chỉ: Số 48 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 48 Nguyen Van Kinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Ma Vi Na Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế:

0315553826

Địa chỉ: Kho số 5 - Lô E2 Đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Kho So 5, Lot E2, K1 Street, Cat Lai 2 Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Thủ Thiêm Home
Mã số thuế:

0315548047

Địa chỉ: OF-44, Tầng 2, Trung tâm thương mại Faifo Lane, Số 2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Of-44, 2nd Floor, Trung Tam Thuong Mai Faifo Lane, No 2 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÂM VIỆT
Mã số thuế:

0315486993

Địa chỉ: 129 Nguyễn Văn Khỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 129 Nguyen Van Khinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trò Chơi Giải Trí Lucky
Mã số thuế:

0315471958

Địa chỉ: Số 580A Nguyễn Thị Đình , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 580a Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT QUẬN 2
Mã số thuế:

0315473987

Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1398 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT QUẬN 2
Mã số thuế:

0315474236

Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1398 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT QUẬN 2
Mã số thuế:

0315473948

Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1398 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN AN GIA
Mã số thuế:

0315431521

Địa chỉ: Lô OF32 Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại FaiFoLane, Số 02 Phan V, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lot Of32 Tang 2, Trung Tam Thuong Mai Faifolane, No 02 Phan V, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Bđs Sơn Hà Land
Mã số thuế:

0315427758

Địa chỉ: 129 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129 Nguyen Van Kinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp