Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÂM VIỆT
Mã số thuế:

0315486993

Địa chỉ: 129 Nguyễn Văn Khỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 129 Nguyen Van Khinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trò Chơi Giải Trí Lucky
Mã số thuế:

0315471958

Địa chỉ: Số 580A Nguyễn Thị Đình , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 580a Nguyen Thi Dinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT QUẬN 2
Mã số thuế:

0315473987

Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1398 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT QUẬN 2
Mã số thuế:

0315474236

Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1398 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT QUẬN 2
Mã số thuế:

0315473948

Địa chỉ: 1398 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1398 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN AN GIA
Mã số thuế:

0315431521

Địa chỉ: Lô OF32 Tầng 2, Trung Tâm Thương Mại FaiFoLane, Số 02 Phan V, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: Lot Of32 Tang 2, Trung Tam Thuong Mai Faifolane, No 02 Phan V, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/12/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Bđs Sơn Hà Land
Mã số thuế:

0315427758

Địa chỉ: 129 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 129 Nguyen Van Kinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-12-2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Nhà Và Đô Thị Hà Nội
Mã số thuế:

0315407818

Địa chỉ: Số 9 Đường số 53 TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, 53 TML Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Bình Minh
Mã số thuế:

0315397856

Địa chỉ: 16 Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16 Thanh My Loi, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2018

CÔNG TY TNHH SONAS VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315396404

Địa chỉ: 23A đường số 7, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 23a, Street No 7, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH SÔNG SG
Mã số thuế:

0315375570

Địa chỉ: 33 Vũ Phương Đề, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 33 Vu Phuong De, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THẠNH MỸ
Mã số thuế:

0315373527

Địa chỉ: 2/93A Đường số 4, Khu Phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 2/93a, Street No 4, Quarter 1, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp