Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Mỹ Lợi- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Cre8 Design Studio
Mã số thuế:

0315819064

Địa chỉ: Số 69, Phạm Thận Duật, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 69, Pham Than Duat, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Vũ Duy
Mã số thuế:

0315755727

Địa chỉ: 15/5 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/5 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-06-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Grandhouse
Mã số thuế:

0315724609

Địa chỉ: 59 Đường 61, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 59, Street 61, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Melissa
Mã số thuế:

0315674115

Địa chỉ: 26 Nguyễn An, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26 Nguyen An, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Vỏ Xe Thanh Long
Mã số thuế:

0315661839

Địa chỉ: 53 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 53 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Residence
Mã số thuế:

0315600441

Địa chỉ: 998 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 998 Dong Van Cong, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Xuân Việt
Mã số thuế:

0315586356

Địa chỉ: Số 980A Nguyễn Thị Định, Khu Phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 980a Nguyen Thi Dinh, Quarter 3, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Đất Vui Group
Mã số thuế:

0315563711

Địa chỉ: Số 48 Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 48 Nguyen Van Kinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Ma Vi Na Thành Phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế:

0315553826

Địa chỉ: Kho số 5 - Lô E2 Đường K1, Khu công nghiệp Cát Lái 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Kho So 5, Lot E2, K1 Street, Cat Lai 2 Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Thủ Thiêm Home
Mã số thuế:

0315548047

Địa chỉ: OF-44, Tầng 2, Trung tâm thương mại Faifo Lane, Số 2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Of-44, 2nd Floor, Trung Tam Thuong Mai Faifo Lane, No 2 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÂM VIỆT
Mã số thuế:

0315486993

Địa chỉ: 129 Nguyễn Văn Khỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 129 Nguyen Van Khinh, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp