Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Newcon

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: 18 Đường số 13, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18, Street No 13, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315939280
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Lan Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Newcon

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính