Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trưng Đông- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Tm Quốc Lực
Mã số thuế:

0316292006

Địa chỉ: 167/1 đường 42, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 167/1, Street 42, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-05-2020

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HÓA ĐÔ THỊ SÀI GÒN
Mã số thuế:

0316266077

Địa chỉ: 29/6/10A Đường 41, Khu Phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/6/10a, Street 41, Quarter 5, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/05/2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Xăng Dầu Viteco
Mã số thuế:

0316248198

Địa chỉ: Số 8 Đường 12, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street 12, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-04-2020

Công Ty TNHH Ryoko Việt Nam
Mã số thuế:

0316243601

Địa chỉ: 162/2D Đường số 42, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 162/2D, Street No 42, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-04-2020

Công Ty TNHH Sao Mộc Group
Mã số thuế:

0316229815

Địa chỉ: 19 Bình Trưng, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19 Binh Trung, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2020

Công Ty TNHH Quy Hoạch Kiến Trúc Long Hưng
Mã số thuế:

0316184378

Địa chỉ: 19 Đường 16 , Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19, Street 16, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp