Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trưng Đông- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Galaxy
Mã số thuế:

0315954666

Địa chỉ: 915 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 915, Nguyen Duy Trinh Street, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Giải Trí Lucky 9999
Mã số thuế:

0315958156

Địa chỉ: Số 782 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 782, Nguyen Duy Trinh Street, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Newcon
Mã số thuế:

0315939280

Địa chỉ: 18 Đường số 13, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18, Street No 13, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Anla
Mã số thuế:

0315939001

Địa chỉ: 19A Đường số 13, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19a, Street No 13, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Bcon
Mã số thuế:

0315939851

Địa chỉ: 44 Đường 11, Khu phố 1, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 44, Street 11, Quarter 1, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Cafe Game Phú Hữu
Mã số thuế:

0315941385

Địa chỉ: 766 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 766 Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Sim Số Việt Tâm
Mã số thuế:

0315915346

Địa chỉ: C2 - Homyland riverside - 403A Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C2 - Homyland Riverside - 403a Nguyen Duy Trinh, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp