Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình An- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Khoa Học Đời Sống Techmaster
Mã số thuế:

0315900822

Địa chỉ: 169/1/5 Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 169/1/5 Luong Dinh Cua, Quarter 3, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Đại Chúng
Mã số thuế:

0315869869

Địa chỉ: 216-218 Trần Não, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 216-218 Tran Nao, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Vedax
Mã số thuế:

0315884899

Địa chỉ: Số 39, Đường Số 19, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 39, Street No 19, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-09-2019

Công Ty TNHH Mera
Mã số thuế:

0315861683

Địa chỉ: 2/7 Đường số 31, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/7, Street No 31, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-08-2019

Công Ty TNHH Vinafintech
Mã số thuế:

0315848555

Địa chỉ: 35/5 đường 19, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 35/5, Street 19, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Sky Company
Mã số thuế:

0315839529

Địa chỉ: 211 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 211 Tran Nao, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2019

Công Ty TNHH Do It Right
Mã số thuế:

0315838733

Địa chỉ: 17 đường số 37 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 17, 37 Tran Nao Street, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2019

Công Ty TNHH Ttk Ly Associates
Mã số thuế:

0315818582

Địa chỉ: 8/3 Đường số 3, Khu Phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8/3, Street No 3, Quarter 3, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-07-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Năng Lượng Và Nông Nghiệp Sơn Hà
Mã số thuế:

0315803811

Địa chỉ: Số 2 , Đường số 39 , khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2, Street No 39, Quarter 3, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu (Producing equipment using recycled energy)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Tada
Mã số thuế:

0315802938

Địa chỉ: Phòng 601 và 602, Toà nhà 33, Đường Trần Não, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 601 Va 602, Building 33, Tran Nao Street, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2019

Công Ty TNHH Anschel
Mã số thuế:

0315799770

Địa chỉ: Số 22 Đường 34, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 22, Street 34, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH Eco Straws Việt Nam
Mã số thuế:

0315793962

Địa chỉ: 11/15 Đường số 19, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11/15, Street No 19, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH M&k Asia
Mã số thuế:

0315794571

Địa chỉ: Số 17, Đường 37 Trần Não, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 17, 37 Tran Nao Street, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Phát
Mã số thuế:

0315783146

Địa chỉ: 41 Đường 30, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 41, Street 30, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Wedding Wonders
Mã số thuế:

0315751828

Địa chỉ: 57 đường 19, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 57, Street 19, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp