Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình An- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sun Min
Mã số thuế:

0316120286

Địa chỉ: Số 6 Đường Số 8, Khu Phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6, Street No 8, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Jigu Partners
Mã số thuế:

0316118022

Địa chỉ: 1B đường số 30, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1B, Street No 30, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Max Global Logistics
Mã số thuế:

0316114229

Địa chỉ: Số 37 Đường số 2, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 37, Street No 2, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty Cổ Phần Intedi
Mã số thuế:

0316102110

Địa chỉ: G02, Đường số 12, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: G02, Street No 12, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty Cổ Phần Ideal Will
Mã số thuế:

0316078732

Địa chỉ: Tầng 2, Số 169 Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, No 169 Luong Dinh Cua, Quarter 3, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Hp
Mã số thuế:

0316076767

Địa chỉ: 51 Đường Số 8, Khu Phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 51, Street No 8, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - Kinh Doanh Việt Long
Mã số thuế:

0316076647

Địa chỉ: 178 Trần Não, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 178 Tran Nao, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-12-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản City Rise
Mã số thuế:

0316072434

Địa chỉ: 13B Đường số 12, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 13B, Street No 12, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp