Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Obrascon Huarte Lain, S.A.

Ngày thành lập: 11-09-2015

Địa chỉ: 293 Xa Lộ Hà Nội - Phường An Phú - Quận 2 - TP Hồ Chí Minh
Address: 293 Xa Lo Ha Noi, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước (Installing water supply and drainage systems)

Mã số thuế 0313436429
Điện thoại/ Fax:(028) 62813060
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Obrascon Huarte Lain, S.A.

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính