Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nova Dung

Ngày thành lập: 12-06-2019

Địa chỉ: SAV.2 – 00.23, Tòa nhà The Sun Avenue, Tầng 00, Tháp 2, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sav.2 - 00.23, The Sun Avenue Building, 00 Floor, Thap 2, 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 0315733339
Tên v.tắt/giao dịch Nova Dung Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Quyên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nova Dung

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính