Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Phú- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Nova Dung
Mã số thuế:

0315733339

Địa chỉ: SAV.2 – 00.23, Tòa nhà The Sun Avenue, Tầng 00, Tháp 2, 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sav.2 - 00.23, The Sun Avenue Building, 00 Floor, Thap 2, 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản The Eco Land
Mã số thuế:

0315727737

Địa chỉ: SAV.8-02.06 The Sun Avenue, 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sav.8-02.06 The Sun Avenue, 28 Dai Lo Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Unison Plus
Mã số thuế:

0315721157

Địa chỉ: 213 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 213 Do Phap Thuan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Sentmen
Mã số thuế:

0315715717

Địa chỉ: Số 91-93 Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 91-93, Street No 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Tm Xnk Hải Triều
Mã số thuế:

0315652062

Địa chỉ: 86A Đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86a, Song Hanh Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-05-2019

Công Ty TNHH Luật Minh Khuê
Mã số thuế:

0315674080

Địa chỉ: Phòng A2. 03 Tòa Nhà Centana, Số 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong A2. 03, Centana Building, No 36 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Investech
Mã số thuế:

0315670382

Địa chỉ: Số 5 Đường 12B, Khu Dân Cư Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 5, 12B Street, Nam Rach Chiec Residential Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Tare E&c Vina
Mã số thuế:

0315659068

Địa chỉ: Phòng 03.47 Block E, Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 03.47 Block E, Lexington Residence, 67 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty Cổ Phần Grimexco Sài Gòn
Mã số thuế:

0315642836

Địa chỉ: Số 1C Trần Não, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1C Tran Nao, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-04-2019

Công Ty TNHH Thạch Barron
Mã số thuế:

0315639216

Địa chỉ: 139 đường số 5, đô thị An Phú – An Khánh, Khu phố 2, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 139, Street No 5, Do Thi An Phu - An Khanh, Quarter 2, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-04-2019

Công Ty TNHH Solar N Vina
Mã số thuế:

0315637272

Địa chỉ: 1A39-1A41, Đường số 29, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1 A39-1a41, Street No 29, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Quảng Cáo Dwp
Mã số thuế:

0315620455

Địa chỉ: SAV.2-03-08 The Sun Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sav.2-03-08 The Sun Avenue, No 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Diamond Coffee
Mã số thuế:

0315609998

Địa chỉ: 299L7 Đường Số 6, Khu Dân Cư Sông Giồng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 299 L7, Street No 6, Song Giong Residential Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Dna
Mã số thuế:

0315592536

Địa chỉ: 115 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 115 Than Van Nhiep, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp