Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Phú- Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Phát Land
Mã số thuế:

0315510029

Địa chỉ: Số 66 Đường 17, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 66, Street 17, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dương Nguyễn
Mã số thuế:

0315494602

Địa chỉ: Số 01 đường 24B, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 01, 24B Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG P&P
Mã số thuế:

0315482798

Địa chỉ: Số 4, ĐườNG Số 40, KHU PHố 5, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 4, Street No 40, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà để ở (Build houses to stay)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH HIPPO HOÀNG
Mã số thuế:

0315479001

Địa chỉ: Số 8, Đường 24A, Khu phố 5, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8, 24a Street, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UK
Mã số thuế:

0315479611

Địa chỉ: 95 Khu dân cư Lakeview Đường S, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 95, Lakeview Residential Area, S Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY TNHH HOMESPLUS
Mã số thuế:

0315468144

Địa chỉ: Số 34, Đường 12A, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 34, 12a Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY LUẬT TNHH ASOKA
Mã số thuế:

0315474892

Địa chỉ: Số 228 (Lầu 3) Đường Nguyễn Hoàng, Khu Phố 5, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 228 (Lau 3), Nguyen Hoang Street, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY CP BẦU TRỜI THÁI BÌNH P SKY
Mã số thuế:

0315448606

Địa chỉ: Số 92 Cao Đức Lân, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 92 Cao Duc Lan, An Phu An Khanh Urban Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/01/2019

CÔNG TY TNHH LYNN VÀ B
Mã số thuế:

0315452514

Địa chỉ: Số 28 Đường 31C, Khu phố 5, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 28, 31C Street, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp