Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đất Long Thành

Ngày thành lập: 13-05-2019

Địa chỉ: Số 39, Đường Số 10, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 39, Street No 10, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Mã số thuế 0315674852
Tên v.tắt/giao dịch Dat Long Thanh Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đào Ngọc Tiệp

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đất Long Thành

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính