Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Big Shark Group
Mã số thuế:

0315967626

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28 Nguyen Quy Duc, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Vận Tải Hàng Không Mdu
Mã số thuế:

0315968588

Địa chỉ: Số 7, Vũ Tông Phan , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, Vu Tong Phan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Kini Vina
Mã số thuế:

0315968228

Địa chỉ: Số 199 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 199 Nguyen Hoang, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty Cổ Phần Rubik Group
Mã số thuế:

0315969990

Địa chỉ: Căn hộ A-11-2, tầng 11, block A, Centana Thủ Thiêm - số 36 đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Can Ho A-11-2, 11th Floor, Block A, Centana Thu Thiem - So 36, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Kim Thanh Dân
Mã số thuế:

0315963131

Địa chỉ: K-30, Đường Lương Định Của, Tổ 30, Khu phố 3, Phường Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: K-30, Luong Dinh Cua Street, Civil Group 30, Quarter 3, Binh Khanh Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Quang Vinh
Mã số thuế:

0315938706

Địa chỉ: Số 36 đường 34B khu đô thị An Phú - An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 36, 34B Street, An Phu - An Khanh Urban Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Ocean Real Sài Gòn
Mã số thuế:

0315965178

Địa chỉ: Số 1 Đường 24B, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, 24B Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Araon
Mã số thuế:

0315963678

Địa chỉ: Số 43 Đường Số 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 43, Street No 4, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Pasaco
Mã số thuế:

0315964417

Địa chỉ: 136 Đường Số 35 Dự Án Lavila Đông Sài Gòn, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 136, 35 Du An Lavila Dong Sai Gon Street, Cat Lai Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Cát Lái, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty Cổ Phần Hoàng Lê Sg
Mã số thuế:

0315942029

Địa chỉ: 27 Đường 31C, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 27, 31C Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Atlantic Group
Mã số thuế:

0315960282

Địa chỉ: Số 41 Đường 30 Trần Não, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 41, 30 Tran Nao Street, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Mua Bán Nợ Donald
Mã số thuế:

0315961409

Địa chỉ: OF67, Số 2 Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Of67, No 2 Phan Van Dang, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Yo Yummy Oi
Mã số thuế:

0315963413

Địa chỉ: 39 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty Cổ Phần Unicorns
Mã số thuế:

0315962850

Địa chỉ: Số 29 Đường S, Khu đô thị LAKEVIEW CITY, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 29, S Street, Lakeview City Urban Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Galaxy
Mã số thuế:

0315954666

Địa chỉ: 915 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 915, Nguyen Duy Trinh Street, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2019