Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Asia Property
Mã số thuế:

0315527093

Địa chỉ: 62 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 62 Cao Duc Lan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-02-2019

Công Ty TNHH Ielts Tố Linh
Mã số thuế:

0315525138

Địa chỉ: Số 10 Đường 9A, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10, 9a Street, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-02-2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Viki
Mã số thuế:

0315520098

Địa chỉ: 130/2A Đường số 6, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 130/2a, Street No 6, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2019

Công Ty TNHH Laugh Out Loud
Mã số thuế:

0315510131

Địa chỉ: số 10, đường 49B, khu phố 04, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10, 49B Street, Quarter 04, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Phát Land
Mã số thuế:

0315510029

Địa chỉ: Số 66 Đường 17, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 66, Street 17, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Kilimo
Mã số thuế:

0315502839

Địa chỉ: 150 Trần Não, Khu Phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 150 Tran Nao, Quarter 3, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Dương Nguyễn
Mã số thuế:

0315494602

Địa chỉ: Số 01 đường 24B, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 01, 24B Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIM HOUSE
Mã số thuế:

0315478706

Địa chỉ: Số 8 Đường số 66, Phường Thảo Điền , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street No 66, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DREAM HOUSE STUDIO
Mã số thuế:

0315479717

Địa chỉ: 58 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 58 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SGG LAND
Mã số thuế:

0315490037

Địa chỉ: Số 10 Lương Định Của, Khu phố 3, Phường Bình Khánh , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 10 Luong Dinh Cua, Quarter 3, Binh Khanh Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DƯƠNG GIA PHÁT
Mã số thuế:

0315488574

Địa chỉ: Số 11 Đường 39, Phường Bình Trưng Đông , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 11, Street 39, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019