Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 2- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MK COMPANY
Mã số thuế:

0316666854

Địa chỉ: Số 31 Đường Số 2, Khu Phố 2, Khu Dân Cư Sông Giồng, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 31, Street No 2, Quarter 2, Song Giong Residential Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VẠN BÁCH
Mã số thuế:

0316666406

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà The Vista, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor, The Vista Building, 628C Xa Lo Ha Noi, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

Công Ty TNHH Students First
Mã số thuế:

0316649062

Địa chỉ: 95/6/47 đường D4, Khu phố 3, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 95/6/47, D4 Street, Quarter 3, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Superware
Mã số thuế:

0316652322

Địa chỉ: 37 Đường số 19, Khu Phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 37, Street No 19, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Ario Đông Sài Gòn
Mã số thuế:

0316660940

Địa chỉ: 56 Đường Song Hành, Khu Đô Thị Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56, Song Hanh Street, Lakeview City Urban Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Quản Lý Và Phát Triển Hoàng Kim
Mã số thuế:

0316664134

Địa chỉ: số 14 đường 18A Khu đô thị An Phú An Khánh , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14, 18a Street, An Phu An Khanh Urban Area, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Koagri Asia
Mã số thuế:

0316666318

Địa chỉ: L.E-03.13, Lexington Residence, Số 67, Đường Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L.E-03.13, Lexington Residence, No 67, Mai Chi Tho Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Mac Consultants & Associates
Mã số thuế:

0316661341

Địa chỉ: 15/1 Đường số 10, Khu phố 2 , Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/1, Street No 10, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

CÔNG TY TNHH SHE BUSINESS
Mã số thuế:

0316666325

Địa chỉ: Số 22 – 24 Đường số 5 , Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 22 - 24, Street No 5, An Loi Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU NHỚT T & T
Mã số thuế:

0316663116

Địa chỉ: 51E10 Đường Trần Não, Khu Phố 4 , Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 51 E10, Tran Nao Street, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp