Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 2- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HIPPO HOÀNG
Mã số thuế:

0315479001

Địa chỉ: Số 8, Đường 24A, Khu phố 5, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8, 24a Street, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC UK
Mã số thuế:

0315479611

Địa chỉ: 95 Khu dân cư Lakeview Đường S, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 95, Lakeview Residential Area, S Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN GOLF
Mã số thuế:

0315480871

Địa chỉ: Số 6 Đường số 6, Khu phố 4, Phường Bình An , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 6, Street No 6, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG THÀNH
Mã số thuế:

0315480818

Địa chỉ: 31 Đường số 52, khu phố 4, Phường Bình Trưng Đông , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: 31, Street No 52, Quarter 4, Binh Trung Dong Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH HOMESPLUS
Mã số thuế:

0315468144

Địa chỉ: Số 34, Đường 12A, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 34, 12a Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp