Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 2- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Agile Farms
Mã số thuế:

0316126601

Địa chỉ: 29 Nguyễn Bá Lân, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29 Nguyen Ba Lan, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vina Medical Clinic
Mã số thuế:

0316121794

Địa chỉ: Số 40 đường Nguyễn Quý Đức , khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 40, Nguyen Quy Duc Street, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH A New Day Sh Group
Mã số thuế:

0316125414

Địa chỉ: 23 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 23 Tran Ngoc Dien, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH The Doginn
Mã số thuế:

0316126351

Địa chỉ: Số 21, Đường số 12, Khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 21, Street No 12, Quarter 4, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Fizo
Mã số thuế:

0316125799

Địa chỉ: Số 2-4, Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2-4, Nguyen Hoang, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Trust Connect
Mã số thuế:

0316125358

Địa chỉ: Số 2-4 Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2-4 Nguyen Hoang, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Gico
Mã số thuế:

0316121508

Địa chỉ: 11.03 Tầng 11, Khối A, địa chỉ 36 Mai Chí Thọ, Khu phố 2, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11.03 Tang 11, Khoi A, Dia Chi 36 Mai Chi Tho, Quarter 2, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Vina Group
Mã số thuế:

0316123022

Địa chỉ: 28 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28 Nguyen Quy Duc, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH The Kln Group
Mã số thuế:

0316122974

Địa chỉ: Shophouse TMDV 26. Masteri An Phú, 179 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Shophouse TMDV 26. Masteri An Phu, 179 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Royal Butler
Mã số thuế:

0316121762

Địa chỉ: 215F6 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 215F6 Nguyen Van Huong, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Sun Min
Mã số thuế:

0316120286

Địa chỉ: Số 6 Đường Số 8, Khu Phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6, Street No 8, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Coconail
Mã số thuế:

0316112662

Địa chỉ: SAV.6-00.07, Tầng Trệt, Tháp 06, The Sun Avenue, 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Sav.6-00.07, Ground Floor, Thap 06, The Sun Avenue, 28 Dai Lo Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Hygge Việt Nam
Mã số thuế:

0316113546

Địa chỉ: 63 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản City Land
Mã số thuế:

0316119146

Địa chỉ: LE-4.21 Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Le-4.21 Lexington, 67 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Mega Group Hcm
Mã số thuế:

0316120247

Địa chỉ: 130 Phạm Công Trứ, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 130 Pham Cong Tru, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Jigu Partners
Mã số thuế:

0316118022

Địa chỉ: 1B đường số 30, khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1B, Street No 30, Quarter 2, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình An, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp