Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thới An- Quận 12- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Delphi Counsel
Mã số thuế:

0316612344

Địa chỉ: 96/45 đường TA19A, Tổ 8, Khu phố 5, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 96/45, Ta19a Street, Civil Group 8, Quarter 5, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Dam Pharco
Mã số thuế:

0316614951

Địa chỉ: 56 Đường TA 19A, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56, Ta 19a Street, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Giải Pháp Xây Dựng 247
Mã số thuế:

0316603413

 Điện thoại:

0949233675

Địa chỉ: 702/5 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 702/5 Le Van Khuong, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-11-2020

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Nam Sơn
Mã số thuế:

0316601991

Địa chỉ: 381/10/9/6 Đường TA28, Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 381/10/9/6, Ta28 Street, Quarter 2, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-11-2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Quốc Tế Gia Nguyễn
Mã số thuế:

0316597537

Địa chỉ: 9/2 Đường Thới An 21, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 9/2, Thoi An 21 Street, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-11-2020

Công Ty TNHH Thành Mới
Mã số thuế:

0316596237

Địa chỉ: 107/2 Lê Văn Khương, KP5 , Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 107/2 Le Van Khuong, KP5, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-11-2020

Công Ty TNHH Keo Văn Thanh
Mã số thuế:

0316593941

Địa chỉ: 567/12 Đường Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 567/12, Le Van Khuong Street, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-11-2020

CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ NHẬT THẢO
Mã số thuế:

0316586863

Địa chỉ: Tòa nhà Tanavico 263/3A Lê Thị Riêng, phường Thới An , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: Tanavico 263/3a Le Thi Rieng Building, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2020

CÔNG TY TNHH TOTIN
Mã số thuế:

0316579721

Địa chỉ: 338/6 Lê Văn Khương, phường Thới An , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 338/6 Le Van Khuong, Thoi An Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp