Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH HENAGO

Ngày thành lập: 08/11/2018

Địa chỉ: Số 35 Thạnh Xuân 38, phường Thạnh Xuân , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 35 Thanh Xuan 38, Thanh Xuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 0315372298
Tên v.tắt/giao dịch HENAGO CO., LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 12
Người đại diện Nguyễn Thiên Vinh
Địa chỉ N.Đ.diện 1283/36 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 1283/36 Huynh Tan Phat, Phu Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính