Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Tm Dv Phụ Liệu May Mặc Thanh Cao

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: 80 Đường Tl48, Tổ 3, Khu Phố 2, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80, TL48 Street, Civil Group 3, Quarter 2, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Mã số thuế 0315629666
Tên v.tắt/giao dịch Thanh Cao Garment Accessories Dv Tm Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Thị Thúy Thanh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tm Dv Phụ Liệu May Mặc Thanh Cao

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính