Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Lộc- Quận 12- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tkcons
Mã số thuế:

0315505156

Địa chỉ: 105/50/12 Đường TL37, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105/50/12, TL37 Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of games and toys in specialized stores)

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Nam Tiến Thịnh
Mã số thuế:

0315447465

Địa chỉ: 19C khu dân cư Nam Long, đường Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19C, Nam Long Residential Area, Ha Huy Giap Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-12-2018

Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Quốc Tế Olv
Mã số thuế:

0315437160

Địa chỉ: 29/2 Đường Thạnh Lộc 30, tổ 5, khu phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/2, Thanh Loc 30 Street, Civil Group 5, Quarter 1, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp