Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Thạnh Lộc- Quận 12- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tm Dv Phụ Liệu May Mặc Thanh Cao
Mã số thuế:

0315629666

Địa chỉ: 80 Đường Tl48, Tổ 3, Khu Phố 2, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80, TL48 Street, Civil Group 3, Quarter 2, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Trang Trí New Luck House
Mã số thuế:

0315570797

Địa chỉ: 128A Đường TL15 , Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 128a, TL15 Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

Công Ty TNHH Tkcons
Mã số thuế:

0315505156

Địa chỉ: 105/50/12 Đường TL37, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105/50/12, TL37 Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of games and toys in specialized stores)

Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp