Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ WOLONG

Ngày thành lập: 07/11/2018

Địa chỉ: 104/80/18 Đường HT45, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 104/80/18, Ht45 Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Mã số thuế 0315377546
Tên v.tắt/giao dịch WOLONG INTERNATIONAL CO.,LTD
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Lu, Chun-hao
Địa chỉ N.Đ.diện Số 104/80/18 Đường HT45, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Delegate address No 104/80/18, Ht45 Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính