Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Hiệp Thành- Quận 12- Hồ Chí Minh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT QUẬN 12
Mã số thuế:

0315491182

Địa chỉ: 282A Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 2, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 282a Nguyen Anh Thu, Quarter 2, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT QUẬN 12
Mã số thuế:

0315491175

Địa chỉ: 282A Nguyễn ảnh Thủ, Khu phố 2, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 282a Nguyen Anh Thu, Quarter 2, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT QUẬN 12
Mã số thuế:

0315491168

Địa chỉ: 282A Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 2, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 282a Nguyen Anh Thu, Quarter 2, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT QUẬN 12
Mã số thuế:

0315491224

Địa chỉ: 282A Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 2, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 282a Nguyen Anh Thu, Quarter 2, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC HẠNH
Mã số thuế:

0315477847

Địa chỉ: 551/119 Lê Văn Khương, Khu Phố 5, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 551/119 Le Van Khuong, Quarter 5, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/01/2019

Công Ty TNHH Tm Dv Kiến Phong
Mã số thuế:

0315473641

Địa chỉ: 104/80/36 Đường HT 47, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104/80/36, Ht 47 Street, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LỢI
Mã số thuế:

0315462939

Địa chỉ: 60/4 Đường HT13, Khu Phố 7, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 60/4, Ht13 Street, Quarter 7, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH TÔM CÀNG SÔNG 2
Mã số thuế:

0315460850

Địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 15 Nguyen Thi Dang, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM GIA KHANG
Mã số thuế:

0315459615

Địa chỉ: 42/6H đường HT43, Khu phố 4, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 42/6h, Ht43 Street, Quarter 4, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CUSTAL
Mã số thuế:

0315457368

Địa chỉ: 621/24/8/7 Nguyến ảnh Thủ, Khu phố 4, phường Hiệp Thành , Quận 12 , TP Hồ Chí Minh
Address: 621/24/8/7 Nguyen Anh Thu, Quarter 4, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đông Quang
Mã số thuế:

0315447842

Địa chỉ: 544 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 544 Nguyen Anh Thu, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp