Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường An Phú Đông- Quận 12- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thời Trang Tồn Kho
Mã số thuế:

0315942445

 Điện thoại:

0869008168

Địa chỉ: Số 14/1 đường Quốc lộ 1A, khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 14/1, 1a Highway, Quarter 1, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Qt Vạn Phúc
Mã số thuế:

0315945100

 Điện thoại:

0822082322

Địa chỉ: Số 15/9A An Phú Đông 25, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 15/9a An Phu Dong 25, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Tèo Farm
Mã số thuế:

0315933465

Địa chỉ: 667/5B Vườn Lài, KP2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 667/5B Vuon Lai, KP2, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Nhôm Kính Kiến Trúc U&b
Mã số thuế:

0315912698

Địa chỉ: 1886/1A Đường An Phú Đông 9, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1886/1a, An Phu Dong 9 Street, Quarter 1, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Ngọc Anh
Mã số thuế:

0315922181

Địa chỉ: 239 Đường An Phú Đông 3, Khu Phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 239, An Phu Dong 3 Street, Quarter 1, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-09-2019

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng An Phúc
Mã số thuế:

0315917488

 Điện thoại:

0903300207

Địa chỉ: 112/15/3 An Phú Đông 9, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 112/15/3 An Phu Dong 9, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Thiết Bị Điện Htd
Mã số thuế:

0315920466

Địa chỉ: 75/36/19/27 Vườn Lài, Khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 75/36/19/27 Vuon Lai, Quarter 4, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Producing motors, generators, electric transformers, electric distribution and control equipment )

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Tm Thảo Nguyên - Tnc Door
Mã số thuế:

0315892191

 Điện thoại:

0909064898

Địa chỉ: 36/13/16 Đường Võ Thị Thừa, Tổ 46, Khu phố 3,, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 36/13/16, Vo Thi Thua Street, Civil Group 46, Quarter 3, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các cấu kiện kim loại (Producing metal components)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Green Plus
Mã số thuế:

0315887307

 Điện thoại:

0903898836

Địa chỉ: Số 105/19 Quốc Lộ 1A, Khu Phố 5, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 105/19, 1a Highway, Quarter 5, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Lam Thiên City
Mã số thuế:

0315886021

 Điện thoại:

0985020972

Địa chỉ: Số 442/90/2 Quốc lộ 1A, Khu phố 3, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 442/90/2, 1a Highway, Quarter 3, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2019

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Mtt
Mã số thuế:

0315879183

Địa chỉ: 527 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 527, 1a Highway, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Agel Việt Nam
Mã số thuế:

0315829256

 Điện thoại:

0947670788

Địa chỉ: 114/21/6 đường Vường Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 114/21/6, Vuong Lai Street, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-08-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Kế Xây Dựng Thái Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0315824603

 Điện thoại:

0907271920

Địa chỉ: 301/4B Đường Vườn Lài- Tổ 24- Khu Phố 2, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 301/4B, Vuon Lai- To 24 Street, Quarter 2, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2019