Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dược Yến Sào Thiên Khánh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: 21/4 đường Võ Thị Liễu, khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21/4, Vo Thi Lieu Street, Quarter 4, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Mã số thuế 0315629835
Tên v.tắt/giao dịch Thien Khanh Bird's Nest Pharmaceutical Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đỗ Phước An

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Yến Sào Thiên Khánh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Tảo Việt Nb
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình
Address: Hamlet 3, Dong Son Commune, Tam Diep City, Ninh Binh Province
Mã số thuế:

2700889155

Ninh Bình

Ngày thành lập: 08-04-2019