Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dược Yến Sào Thiên Khánh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: 21/4 đường Võ Thị Liễu, khu phố 4, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 21/4, Vo Thi Lieu Street, Quarter 4, An Phu Dong Ward, District 12, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Mã số thuế 0315629835
Tên v.tắt/giao dịch Thien Khanh Bird's Nest Pharmaceutical Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đỗ Phước An

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Yến Sào Thiên Khánh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Thực Phẩm Dừa Thiên Bến Tre Việt Nam
Địa chỉ: Ấp Thanh Sơn 1 (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 243, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 29, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 248, tờ bản đồ số 28; thửa đất số 244, tờ bản đồ số 30; thửa đất số 28, tờ bản đồ số 30), Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre
Address: Thanh SON 1 Hamlet (Thua Dat So 17, To Ban Do So 30; Thua Dat So 243, To Ban Do So 30; Thua Dat So 29, To Ban Do So 30; Thua Dat So 248, To Ban Do So 28; Thua Dat So 244, To Ban Do So 30; Thua Dat So 28, To Ban Do So 30), Thanh Tan Commune, Mo Cay Bac District, Ben Tre Province
Mã số thuế:

1301077174

Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

Ngày thành lập: 10-06-2019