Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG GIA THIÊN BẢO

Ngày thành lập: 18/10/2018

Địa chỉ: 1133/39 Đường 3/2, Phường 6 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1133/39, Street 3/2, Ward 6, District 11, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Mã số thuế 0315339759
Tên v.tắt/giao dịch CÔNG TY GIA THIÊN BẢO
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 11
Người đại diện Nguyễn Quốc Bình
Địa chỉ N.Đ.diện 1133/39 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 1133/39, Street 3/2, Ward 6, District 11, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Hạnh Phúc Hp
Địa chỉ: 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Address: 01 My Giang, Ninh Phuoc Commune, Ninh Hoa Town, Khanh Hoa Province
Mã số thuế:

4201829387

Khánh Hòa

Ngày thành lập: 21-01-2019