Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Morning Star

Ngày thành lập: 11-09-2019

Địa chỉ: 389 Lạc Long Quân , Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 389 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Mã số thuế 0315892018
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Quốc Bình

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính