Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH 300 Degrees Pizza Truck
Mã số thuế:

0316061898

Địa chỉ: 506/9/58C Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 506/9/58C Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH N1 Food & Beer
Mã số thuế:

0316066663

Địa chỉ: 7/25 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7/25 Trinh Dinh Trong, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Không Gian Game.net
Mã số thuế:

0316060686

Địa chỉ: 532–534 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 532-534 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Asia Pacific Trading
Mã số thuế:

0316060005

Địa chỉ: 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110/26-28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Sh Saigon
Mã số thuế:

0316057757

Địa chỉ: 491/11B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 491/11B Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Văn Hóa Vĩnh Thụy
Mã số thuế:

0316055171

Địa chỉ: 86/81B Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/81B Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Hà
Mã số thuế:

0316035908

Địa chỉ: 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110/26-110/28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Cẩm Thạch Hoa Sen
Mã số thuế:

0316020813

Địa chỉ: 489 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 489 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2019

Công Ty TNHH Medsol
Mã số thuế:

0315989281

Địa chỉ: 134D Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 134D Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Erapharm Viet Nam
Mã số thuế:

0315980507

Địa chỉ: 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110/26-110/28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-10-2019

Công Ty TNHH Myrica
Mã số thuế:

0315982430

Địa chỉ: Số 110/26 – 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 110/26 - 110/28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-10-2019

Công Ty TNHH Nhà Hàng Con Bê Vàng
Mã số thuế:

0315945340

Địa chỉ: 62A Đường Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 62a, Hoa Binh Street, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Hiệp Hưng
Mã số thuế:

0315951288

Địa chỉ: 110/41E Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110/41e Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Nha Khoa Hòa Việt Mỹ
Mã số thuế:

0315947242

Địa chỉ: 241 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 241 Au Co, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-10-2019

Công Ty TNHH Mir
Mã số thuế:

0315917311

Địa chỉ: 340/8 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 340/8 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp