Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Hồng

Ngày thành lập: 09-10-2019

Địa chỉ: 247/1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 247/1 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315940127
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Cẩm Hồng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính