Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận 11- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIETRACO
Mã số thuế:

0316642130

Địa chỉ: 16A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16a Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/12/2020

Công Ty TNHH Mtv Minh Lê
Mã số thuế:

0316609687

Địa chỉ: 15/22/10 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/22/10 Hoa Binh, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-12-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Kim Phong
Mã số thuế:

0316615190

Địa chỉ: 152/54/26B Lạc Long Quân , Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 152/54/26B Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-11-2020

CÔNG TY TNHH FURLOVE ANIMAL RESCUSE
Mã số thuế:

0316601504

Địa chỉ: 203/18/32 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 203/18/32 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2020

Công Ty TNHH Inlano
Mã số thuế:

0316569949

Địa chỉ: 106I/76A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106i/76a Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

In ấn (Printing)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2020

CÔNG TY TNHH EOAS VIETNAM
Mã số thuế:

0316568945

Địa chỉ: 26C/7 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26C/7 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized chemical products)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02/11/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp