Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thời Trang Tấn Phát
Mã số thuế:

0315965058

Địa chỉ: 103C/1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 103C/1 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-10-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Cẩm Hồng
Mã số thuế:

0315940127

Địa chỉ: 247/1 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 247/1 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Tpit
Mã số thuế:

0315942928

Địa chỉ: 247/33/55 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 247/33/55 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Giải Pháp Mạng Công Nghệ Atw
Mã số thuế:

0315746151

Địa chỉ: 56B/55 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56B/55 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-06-2019

Công Ty TNHH Việt Choice
Mã số thuế:

0315661846

Địa chỉ: 161D/62 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 161D/62 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục văn hoá nghệ thuật (Culture and art education)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

CÔNG TY TNHH GIẤY PVH
Mã số thuế:

0315453557

Địa chỉ: 15/104F/9 Đường Hòa Bình, Phường 3 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: 15/104 F/9, Hoa Binh Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH THÀNH NAM THANH
Mã số thuế:

0315367555

Địa chỉ: Số 161B/18, Lạc Long Quân, Phường 3 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 161B/18, Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) (Producing boilers (except for central boilers))

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/11/2018

Công Ty TNHH Sx-tm-dv Mr Sanh
Mã số thuế:

0315231850

Địa chỉ: 152/36/39B Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 152/36/39B Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp