Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Tk Stone
Mã số thuế:

0315774631

Địa chỉ: 1342 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1342, Street 3/2, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-07-2019

Công Ty TNHH Guo Lian
Mã số thuế:

0315673538

Địa chỉ: 329/41 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 329/41 Minh Phung, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Vy
Mã số thuế:

0315589244

Địa chỉ: Tầng 6, Số 1446-1448 Đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor, No 1446-1448, 3 Thang 2 Street, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam
Mã số thuế:

0315569417

Địa chỉ: 387/6 Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 387/6, Han Hai Nguyen Street, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2019

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI PHONG CHÂU
Mã số thuế:

0315364681

Địa chỉ: 1442/40 Đường 3/2, Phường 2 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: 1442/40, Street 3/2, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Direct service support activities for road transport)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/10/2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VIỆT AN
Mã số thuế:

0315355863

Địa chỉ: Phòng 402, Lầu 4, tại Tòa Nhà Số 1446-1448 Đường 3 Tháng 2, Phường 2 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: Zoom 402, Lau 4, Tai, Building 1446-1448, 3 Thang 2 Street, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/10/2018

CÔNG TY TNHH PRIME SOCIAL VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315175966

Địa chỉ: 88/12 Thái Phiên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88/12 Thai Phien, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/07/2018

Công Ty TNHH Cáp Và Thiết Bị Nam Phúc
Mã số thuế:

0315164876

Địa chỉ: Phòng 4, Lầu 5, số 1446-1448 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Zoom 4, Lau 5, No 1446-1448, 3 Thang 2 Street, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-07-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG ÂN GAS
Mã số thuế:

0303141088-005

Địa chỉ: 97 Hàn Hải Nguyên, Phường 2 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: 97 Han Hai Nguyen, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/07/2018

Công Ty TNHH Nha Khoa Lê Nguyễn
Mã số thuế:

0315141981

Địa chỉ: 341A Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 341a Minh Phung, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-07-2018

Công Ty TNHH Dog Brothers Vietnam
Mã số thuế:

0315130066

Địa chỉ: 323/34 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 323/34 Minh Phung, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao (Activities of sporting clubs)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp