Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Điềm Nguyên

Ngày thành lập: 05-10-2018

Địa chỉ: Tầng 1, số 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 0315276241
Tên v.tắt/giao dịch Diem Nguyen International Trading Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lý Chí Oai

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Quốc Tế Điềm Nguyên

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính