Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Hoà

Ngày thành lập: 13-02-2018

Địa chỉ: 65/23A Đường Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 65/23a, Phu Tho Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0314892304
Tên v.tắt/giao dịch Son Hoa Group Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Đức Tiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Tập Đoàn Sơn Hoà

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính