Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 1- Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giáo Dục Avs
Mã số thuế:

0315463308

Địa chỉ: 766 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 766 Hong Bang, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2019

CÔNG TY TNHH MX LOGISTICS
Mã số thuế:

0315377144

Địa chỉ: 64 Đường 702 Hồng Bàng, Phường 1 , Quận 11 , TP Hồ Chí Minh
Address: 64, 702 Hong Bang Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Center 789
Mã số thuế:

0315339607

Địa chỉ: 117 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 117 Lac Long Quan, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Car Passion
Mã số thuế:

0315287388

Địa chỉ: 26/1 Đường 702 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26/1, 702 Hong Bang Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-09-2018

Công Ty TNHH Mtv Tín Nhất Phi
Mã số thuế:

0315211420

Địa chỉ: 708/1/26 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 708/1/26 Hong Bang, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Iep Việt Nam
Mã số thuế:

0315165478

Địa chỉ: 36D/18 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 36 D/18, 762 Hong Bang Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-07-2018

Công Ty TNHH Nhất Tâm Toàn Cầu
Mã số thuế:

0315150369

Địa chỉ: 36D/26 Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 36 D/26, 762 Hong Bang Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Producing medicine, pharmaceutical chemicals and medical substances )

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-07-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Châu Khoa Nguyễn
Mã số thuế:

0315092332

Địa chỉ: 18B Đường 762 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18b, 762 Hong Bang Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-06-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp