Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Mạng Công Nghệ Atw
Mã số thuế:

0315746151

Địa chỉ: 56B/55 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56B/55 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-06-2019

Công Ty TNHH Buny Holding
Mã số thuế:

0315728843

Địa chỉ: Tầng 1,B.01 Chung cư Căn hộ Khải Hoàn,624 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, B.01 Chung Cu Can Ho Khai Hoan, 624 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Hoàng Dũng Phát
Mã số thuế:

0315727832

Địa chỉ: 341/35S Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 341/35S Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2019

Công Ty Cổ Phần Nghiêm Phạm Holding
Mã số thuế:

0315711818

Địa chỉ: A11 Khu nhà ở Thương mại, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A11 Khu Nha O Thuong Mai, 319 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty Cổ Phần Hoàng Phát Production
Mã số thuế:

0315713364

Địa chỉ: 153 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 153 Ly Thuong Kiet, Ward 7, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Publishing of movies, video movies and TV programs)

Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH So Mot Soft
Mã số thuế:

0315707586

Địa chỉ: 297 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 297 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty TNHH Kim Môn Phúc
Mã số thuế:

0315693439

Địa chỉ: 180/22 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 180/22 Lac Long Quan, Ward 10, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-05-2019

Công Ty TNHH C Group
Mã số thuế:

0315686512

Địa chỉ: 45/24 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 45/24 Ong Ich Khiem, Ward 10, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Guo Lian
Mã số thuế:

0315673538

Địa chỉ: 329/41 Minh Phụng, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 329/41 Minh Phung, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp