Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tư Vấn Minh Hoà
Mã số thuế:

0316366000

Địa chỉ: 64/44/10 đường Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 64/44/10, Hoa Binh Street, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-07-2020

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Đầu Tư Aac 884
Mã số thuế:

0316365494

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1196 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, No 1196, 3 Thang 2 Street, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-07-2020

Công Ty TNHH Một Một Bốn
Mã số thuế:

0316365293

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1196 Đường Ba Tháng Hai, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 8th Floor, No 1196, Ba Thang Hai Street, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-07-2020

Công Ty TNHH Mkt Apparel
Mã số thuế:

0316355792

Địa chỉ: 261A Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 261a Han Hai Nguyen, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-07-2020

Công Ty TNHH Tmk Generation
Mã số thuế:

0316354252

Địa chỉ: 105/15 Trần Qúy, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105/15 Tran Quy, Ward 4, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-06-2020

Công Ty Cổ Phần Datkeys Nd Solar
Mã số thuế:

0316350057

Địa chỉ: C12 Khu nhà ở Thương Mại, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C12 Khu Nha O Thuong Mai, 319 Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-06-2020

CÔNG TY TNHH SIMPLE LAND
Mã số thuế:

0316354929

Địa chỉ: 80/16D Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80/16D Lanh Binh Thang, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2020

Công Ty TNHH Tm Và Dv Tuấn Thành
Mã số thuế:

0316344455

Địa chỉ: 159/11 Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 159/11 Ha Ton Quyen, Ward 4, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp