Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Parrot Global
Mã số thuế:

0316061552

Địa chỉ: 16/68G Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 16/68G Tue Tinh, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Lệ Thanh Thanh
Mã số thuế:

0316056376

Địa chỉ: 161 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 161 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Không Gian Game.net
Mã số thuế:

0316060686

Địa chỉ: 532–534 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 532-534 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Asia Pacific Trading
Mã số thuế:

0316060005

Địa chỉ: 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110/26-28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Thiên An
Mã số thuế:

0316050744

Địa chỉ: 80/54 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80/54 Lanh Binh Thang, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Fuji Mt
Mã số thuế:

0316054788

Địa chỉ: 116B Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116B Le Dai Hanh, Ward 7, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp (Producing lifts, cranes and similar loading and unloading equipment )

Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tài Chính Sh Saigon
Mã số thuế:

0316057757

Địa chỉ: 491/11B Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 491/11B Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Văn Hóa Vĩnh Thụy
Mã số thuế:

0316055171

Địa chỉ: 86/81B Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86/81B Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Hóa Thực Phẩm Tân Khai
Mã số thuế:

0316048199

Địa chỉ: Số 69, Đường Tân Khai, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 69, Tan Khai Street, Ward 4, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-12-2019

Công Ty Cổ Phần Anz Migrate
Mã số thuế:

0316045409

Địa chỉ: E54 Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E54 Nhat Tao, Ward 7, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 7, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phát Hà
Mã số thuế:

0316035908

Địa chỉ: 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 110/26-110/28 Ong Ich Khiem, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-11-2019

Công Ty TNHH Mtv Cẩm Thạch Hoa Sen
Mã số thuế:

0316020813

Địa chỉ: 489 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 489 Lac Long Quan, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp