Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Meraki West
Mã số thuế:

0316119629

Địa chỉ: 32/100 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 32/100 Ong Ich Khiem, Ward 14, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Vi Sinh Thái Bình Dương
Mã số thuế:

0316117558

Địa chỉ: 106D/111 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106D/111 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Anh Nguyên
Mã số thuế:

0316116875

Địa chỉ: 79/24/24B Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79/24/24B Au Co, Ward 14, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Màng Lọc Nano
Mã số thuế:

0316115896

Địa chỉ: 249B Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 249B Ly Thuong Kiet, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Êô Resto
Mã số thuế:

0316118720

Địa chỉ: Số 6/17 - 6/19, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6/17 - 6/19, Cu Xa Binh Thoi, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vso
Mã số thuế:

0316113909

Địa chỉ: 411/14 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 411/14 Le Dai Hanh, Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH An Nhiên Sala
Mã số thuế:

0316115166

Địa chỉ: 52/107C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 52/107C Lanh Binh Thang, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Smart Investment Solution
Mã số thuế:

0316113539

Địa chỉ: Số 32/107 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 32/107 Ong Ich Khiem, Ward 14, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hùng Kim Phát
Mã số thuế:

0316112172

Địa chỉ: 106I/69 Lạc Long Quân , Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106i/69 Lac Long Quan, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Hvd
Mã số thuế:

0316106122

Địa chỉ: Số 247/1 đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 247/1, Lac Long Quan Street, Ward 3, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 3, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp