Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận 11- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Viva Star Coffee
Mã số thuế:

0315638124

Địa chỉ: 25-27-29 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 25-27-29 Tong Van Tran, Ward 5, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Ht
Mã số thuế:

0315598866

Địa chỉ: Số 45 đường Phú Thọ, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 45, Phu Tho Street, Ward 1, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 1, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-03-2019

Công Ty Cổ Phần Autoleg
Mã số thuế:

0315583210

Địa chỉ: 4 đường số 52, Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4, Street No 52, Cu Xa Lu Gia, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-03-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Mỹ Vy
Mã số thuế:

0315589244

Địa chỉ: Tầng 6, Số 1446-1448 Đường 3 Tháng 2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6th Floor, No 1446-1448, 3 Thang 2 Street, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-03-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Phát Land
Mã số thuế:

0315585930

Địa chỉ: 260/31 Lạc Long Quân , Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 260/31 Lac Long Quan, Ward 10, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 10, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-03-2019

Công Ty TNHH Điện Tử Cao Tân Việt Nam
Mã số thuế:

0315569417

Địa chỉ: 387/6 Đường Hàn Hải Nguyên, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 387/6, Han Hai Nguyen Street, Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty TNHH Hatch Up
Mã số thuế:

0315577665

Địa chỉ: Lầu 1, 15 Đường 5A, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 1, 15, 5a Street, Ward 8, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-03-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Hà Đức Phát
Mã số thuế:

0315565684

Địa chỉ: 278 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 278 Lanh Binh Thang, Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-03-2019

Công Ty TNHH Trí Khương
Mã số thuế:

0315550582

Địa chỉ: 80/54 Lãnh Binh Thanh, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80/54 Lanh Binh Thanh, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Ái Huê
Mã số thuế:

0315541179

Địa chỉ: 106 L/17 Đường Lạc Long Quân, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 106 L/17, Lac Long Quan Street, Ward 13, District 11, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp