Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 9- Quận 10- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH AN
Mã số thuế:

0315481353

Địa chỉ: 399/16/14 Lý Thái Tổ, Phường 09 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 399/16/14 Ly Thai To, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HARDWARE
Mã số thuế:

0315458548

Địa chỉ: 299 Sư Vạn Hạnh, Phường 09 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 299 Su Van Hanh, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

Công Ty TNHH Toy Brother
Mã số thuế:

0315370734

Địa chỉ: Số 375 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 375, Su Van Hanh Street, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2018

CÔNG TY TNHH F168
Mã số thuế:

0315351731

Địa chỉ: 260/1/14 Bà Hạt, Phường 09 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 260/1/14 Ba Hat, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động cấp tín dụng khác (Other credit operations)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THANH PHONG
Mã số thuế:

0315349637

Địa chỉ: 333/10 Lý Thái Tổ, Phường 09 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 333/10 Ly Thai To, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH LOBSTER BAY
Mã số thuế:

0315241866

Địa chỉ: 484 Nguyễn Tri Phương, Phường 09 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 484 Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Light
Mã số thuế:

0315186975

Địa chỉ: 462/28 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 462/28 Nguyen Tri Phuong, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-07-2018

CÔNG TY TNHH GOLDEN DENTAL CENTRE
Mã số thuế:

0315186968

Địa chỉ: Số 273 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 273 Ly Thai To, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26/07/2018

Công Ty TNHH My Flower
Mã số thuế:

0315186301

Địa chỉ: 297 Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 297 Ly Thai To, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-07-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Duy Danh
Mã số thuế:

0315185717

Địa chỉ: 277 Sư Vạn Hạnh, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 277 Su Van Hanh, Ward 09, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp