Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Tlt
Mã số thuế:

0315496800

Địa chỉ: 165B, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 165B, Nguyen Duy Duong Street, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-01-2019

CÔNG TY TNHH KẾT KẾT NỐI VIỆT
Mã số thuế:

0315376461

Địa chỉ: 250 Nguyễn Chí Thanh, Phường 03 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 250 Nguyen Chi Thanh, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

Công Ty TNHH Công Nghệ Y Khoa Dna
Mã số thuế:

0315270049

Địa chỉ: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 186-188 Nguyen Duy Duong, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2018

Công Ty Cổ Phần Phụ Tùng Và Phụ Kiện Ô Tô Mast Sài Gòn
Mã số thuế:

0315217479

Địa chỉ: Số 151D Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 151D Nguyen Duy Duong, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2018

Công Ty TNHH King Chocolate
Mã số thuế:

0315192785

Địa chỉ: 150/28 Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 150/28 Nguyen Duy Duong, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÙNG THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

0315172080

Địa chỉ: 247 Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 247 Ngo Gia Tu, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/07/2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim An Bảo
Mã số thuế:

0315145369

Địa chỉ: 195/3 Ngô Gia Tự, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 195/3 Ngo Gia Tu, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-07-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại H.t.n
Mã số thuế:

0315114184

Địa chỉ: số 167/18 Sư Vạn Hạnh, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 167/18 Su Van Hanh, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2018

CÔNG TY TNHH POLYBIT
Mã số thuế:

0314989031

Địa chỉ: Số 10, Tầng lửng, Cao Ốc A Ngô Gia Tự. Đường Hòa Hảo, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 10, Middle Floor, Cao Oc A Ngo Gia Tu, Hoa Hao Street, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/04/2018

Công Ty TNHH Nhà Hàng Dũng Phương
Mã số thuế:

0314868164

Địa chỉ: 165 Nguyễn Duy Dương , Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 165 Nguyen Duy Duong, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2018

Công Ty Cổ Phần Di Truyền Y Học
Mã số thuế:

0314715087

Địa chỉ: 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 03, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 186-188 Nguyen Duy Duong, Ward 03, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-11-2017