Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Nụ Cười Gió

Ngày thành lập: 12-03-2019

Địa chỉ: 49 Cửu Long , Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49 Cuu Long, Ward 15, District 10, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 0315560189
Tên v.tắt/giao dịch Nu Cuoi Gio Agriculture Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Nụ Cười Gió

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính