Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH 19 Design

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: 100/5 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 100/5 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Mã số thuế 0315561827
Tên v.tắt/giao dịch 19 Design Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Đinh Tuyên Hoàng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 19 Design

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính