Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Triways
Mã số thuế:

0316114878

Địa chỉ: 3/134 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3/134 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-01-2020

Công Ty TNHH Sq Garden
Mã số thuế:

0316107461

Địa chỉ: 86 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 86 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Laundry, cleaning of textile and fur products)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Green Herbal Pharma
Mã số thuế:

0316113747

Địa chỉ: 666/30/7 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 666/30/7, Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Công Ty Cổ Phần Bcorp
Mã số thuế:

0316110288

Địa chỉ: Tầng 2, 666/10/1-3-5 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2nd Floor, 666/10/1- 3-5, Street 3/2, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Hào Linh
Mã số thuế:

0316108641

Địa chỉ: 7A/156 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7a/156 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng (Producing medical, dental, orthopaedic and rehabilitation machines and equipment )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tín Bốn
Mã số thuế:

0316096650

Địa chỉ: Kiot Số 10, Khu C30, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Kiot So 10, Khu C30, Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đèn Pha Lê
Mã số thuế:

0316095738

Địa chỉ: Kios 11, 270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Kios 11, 270 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Twins Tower
Mã số thuế:

0316080467

Địa chỉ: 324/4 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 324/4 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Yhct Hoàng Gia
Mã số thuế:

0316079045

Địa chỉ: 246 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 246 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Doha Foods
Mã số thuế:

0316074311

Địa chỉ: 43/4 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43/4 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Điện Máy Autech
Mã số thuế:

0316079341

Địa chỉ: Tầng 5, Toà Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec. Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 5th Floor, Van Phong Hoang Anh Safomec. So 7/1 Thanh Thai Building, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-12-2019

Công Ty TNHH Japan Create Việt Nam
Mã số thuế:

0316074142

Địa chỉ: Số 268, đường Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 268, Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp