Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH 19 Design
Mã số thuế:

0315561827

Địa chỉ: 100/5 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 100/5 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-03-2019

Công Ty TNHH Auto Dent Pros
Mã số thuế:

0315544074

Địa chỉ: 7B/79 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7B/79 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Srisiam (việt Nam)
Mã số thuế:

0315520203

Địa chỉ: 324/9/4 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 324/9/4 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Vạn An
Mã số thuế:

0315509591

Địa chỉ: 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7/1 Thanh Thai, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Do Holdings
Mã số thuế:

0315507121

Địa chỉ: 506/10 Đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 506/10, 3 Thang 2 Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

CÔNG TY TNHH ĐÌNH TỔNG
Mã số thuế:

0315483632

Địa chỉ: 154 Lý Thường Kiệt, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 154 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Sgsoft
Mã số thuế:

0315472302

Địa chỉ: 451/24/4 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 451/24/4 To Hien Thanh, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

CÔNG TY TNHH SOURCESAGE
Mã số thuế:

0315452024

Địa chỉ: Phòng số 7 trong khu Trung Tâm ươm Tạo Doanh Nghiệp Công Ngh, Phường 14 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: Phong So 7 Trong Khu Trung Tam Uom Tao Doanh Nghiep Cong NGH, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty TNHH Green Apple Care
Mã số thuế:

0315423873

Địa chỉ: 15/31 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15/31 Nguyen Ngoc Loc, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp