Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Khách Sạn Kim Long

Ngày thành lập: 23-05-2018

Địa chỉ: 297/11 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 297/11 To Hien Thanh, Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Mã số thuế 0315065346
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Khách Sạn Kim Long
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Lưu Văn Quảng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính