Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH G Hotel Saigon
Mã số thuế:

0315259101

Địa chỉ: 283/87-89 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 283/87-89 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-09-2018

CÔNG TY TNHH TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Mã số thuế:

0315239634

Địa chỉ: 294 Đương Ba Thang Hai, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 294 Duong Ba Thang Hai, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/08/2018

CÔNG TY TNHH BBC COFFEE
Mã số thuế:

0315235541

Địa chỉ: 660 Sư Vạn Hạnh, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 660 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21/08/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mixtech
Mã số thuế:

0315233840

Địa chỉ: Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 285 Cach Mang Thang 8, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-08-2018

Công Ty TNHH Moon World Wide
Mã số thuế:

0315222006

Địa chỉ: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 459 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-08-2018

Công Ty TNHH Anh Thư Spa
Mã số thuế:

0315223426

Địa chỉ: 343/17L Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 343/17L To Hien Thanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty TNHH Hoàng Gia Madrid
Mã số thuế:

0315218578

Địa chỉ: 02-LK8, Hado Centrosa Garden; 200 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 02- LK8, Hado Centrosa Garden; 200, Street 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2018

Công Ty TNHH Bc Solutions
Mã số thuế:

0315216771

Địa chỉ: Tầng 12, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor, Thap A, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2018

Công Ty TNHH El Beauty
Mã số thuế:

0315210635

Địa chỉ: 503 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 503 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu (Hair-cutting, hair-styling, hair-washing)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty TNHH Suntrade
Mã số thuế:

0315191894

Địa chỉ: 294/3 đường ba tháng hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 294/3, Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂN CẢNG
Mã số thuế:

0315212110

Địa chỉ: 171 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 171 Cao Thang, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/08/2018