Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH PIERCE VISUAL WORKS VINA

Ngày thành lập: 19/10/2018

Địa chỉ: 377/60 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 377/60 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Mã số thuế 0315342247
Tên v.tắt/giao dịch PIERCE VISUAL WORKS VINA COMPANY LIMITED
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện Seung Hyun Hwang
Địa chỉ N.Đ.diện 377/60 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 377/60 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính