Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỬU LONG

Ngày thành lập: 17/08/2018

Địa chỉ: 436A/133 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 436 A/133, 3 Thang 2 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Mã số thuế 0315230335
Tên v.tắt/giao dịch CUU LONG TRADE PROMOTION COPORATION
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Văn Ngọc Cường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Xúc Tiến Thương Mại Cửu Long

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính