Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN BLUE GATEWAY

Ngày thành lập: 24/10/2018

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Viettel, số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 12th Floor, Viettel Building, No 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Mã số thuế 0315350304
Tên v.tắt/giao dịch BLUE GATEWAY JSC
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Quận 10
Người đại diện Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ N.Đ.diện 110 Nguyễn Thị Nhỏ (nd), Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Delegate address 110 Nguyen THI NHO (ND), Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính