Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 12- Quận 10- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Print-rite Việt Nam
Mã số thuế:

0315511872

Địa chỉ: 343/1H Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 343/1H To Hien Thanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty TNHH Dược Phẩm Mai Vàng
Mã số thuế:

0315508541

Địa chỉ: 781/A4 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 781/a4 Le Hong Phong, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty Cổ Phần Lốp Xe Vĩnh Khánh
Mã số thuế:

0315508598

Địa chỉ: 42/23 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42/23 Tran Thien Chanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Tmdv Hải Long
Mã số thuế:

0315502324

Địa chỉ: Tầng 7, Toà nhà Charmington La Pointe, Số 181 Cao Thắng (nối dài), Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, Charmington La Pointe Building, No 181 Cao Thang (Noi Dai), Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Eurolux Lighting
Mã số thuế:

0315500983

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Tower, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Viettel Tower Building, 285 Cach Mang Thang Tam, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Ngao Đầu
Mã số thuế:

0315494070

Địa chỉ: 772 EFG Sư Vạn Hạnh nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 772 Efg Su Van Hanh Noi Dai, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-01-2019

Công Ty TNHH Office Of Kalhan
Mã số thuế:

0315498861

Địa chỉ: Phòng L3-1, Tầng 3, Tòa nhà THE CEO OFFICE, số 18 Đường số 5 (Khu nhà ở Z756, Số 200 đường 3/2), Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong L3-1, 3rd Floor, The Ceo Office Building, No 18, Street No 5 (Khu Nha O Z756, No 200, Street 3/2), Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

CÔNG TY TNHH LANDMARK CORPORATE STAYS
Mã số thuế:

0315486954

Địa chỉ: Số 285/74, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 285/74, Cach Mang Thang 8 Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Colorbook
Mã số thuế:

0315469998

Địa chỉ: 152/30 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 152/30 Thanh Thai, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ liên quan đến in (Services related to printing)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty TNHH Tna Cargo Service
Mã số thuế:

0315469606

Địa chỉ: 458/131 Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 458/131, Ba Thang Hai Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty TNHH Aoe International
Mã số thuế:

0315467334

Địa chỉ: 26-28 Đường số 6, khu nhà ở Z756, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 26- 28, Street No 6, Khu Nha O Z756, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2019

CÔNG TY TNHH MACLE LOGISTICS
Mã số thuế:

0315458876

Địa chỉ: P1-06-16-B Tầng 6 Toà nhà Charmington La Pointe Số 181 Cao T, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: P1-06-16-B Tang 6, Charmington La Pointe So 181 Cao T Building, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH MUMUSO MART VIET NAM
Mã số thuế:

0315457287

Địa chỉ: 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 11 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH PANO
Mã số thuế:

0315456727

Địa chỉ: 171 Cao Thắng, Phường 12 , Quận 10 , TP Hồ Chí Minh
Address: 171 Cao Thang, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Education assistant services)

Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp